Om oss

IKTNH er eit kommunalt oppgåvefellesskap som er eigd av 12 kommunar i Vestland fylke. Vi jobbar for å sikre moderne, effektive og trygge IT-løysingar for både tilsette og innbyggjarar.

Eigarkommunane våre

Samarbeidet strekkjer seg mellom fleire kommunar i Nordhordland og omkringliggjande regionar. Målet er å styrkje og vidareutvikle den digitale infrastrukturen og tenestene for eigararene våre.

Her ser du kommunane som er med i IKTNH-samarbeidet. Klikk på kommunenamnet for å besøkje deira nettside:

Gjennom samarbeid og innovasjon hjelper IKTNH kommunane med å møte framtidige digitale utfordringar.